Maandagcriterium

Visclub

De Watervrienden

Reglement Maandagavondcriterium

  1.Een deelnemer dient ten minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven te zijn.


  2.Van zodra de nummers zijn verdeeld, mogen de deelnemers naar de visput.


  3.Men mag tijdens het wegen van de vis op zijn plaats blijven tot de weging voorbij is.

     Men mag echter niet met de weegploeg mee rond gaan.


  4.De weegploeg van dienst en het bestuur, zijn gemachtigd om voor en tijdens de wedstrijd

     controle uit te voeren.


  5.Een deelnemer zal op de hem toegewezen zitplaats plaatsnemen.


  6.Totale lengte visstok+ lijn is 13 meter maximum met een max. stoklengte van 10m


  7.Rek in stok is toegelaten. (max.rekbaar tot 2 m)


  8.Er mag per leefnet max. 15 kg in het net zitten, van 15 tot 17kg = 15kg - boven 17kg = 0


  9.In de hoeken van de put vissen is toegelaten.

     Links en rechts in de kant vissen is toegelaten (niet verder dan 1/3 van de afstand tussen de vissers)


10.Een losgekomen vis nascheppen is verboden.


11.Vissen zonder weerhaak.


12.Tijdens het vissen mogen er enkel afgezifte witte maden , casters en mais (potje 340 gr.)

     en korrel van de club bijgevoederd worden (maden max 1,5liter waarvan max 1liter casters)

     Maden en casters mogen geen bindmiddel bevatten.


13.Deeg aan de haak mag niet groter zijn dan stuk van 0,10€ (2cm)


14.Voer en maden moeten voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn op de visplaats.

      Tijdens de pauze mag men geen voer of maden bijhalen.


15.Overlood vissen is verboden.


16.Een potje geplaatst op de visstok is verboden.


17.Men is verplicht afval mee te nemen en in de container te deponeren.


18.Vis onthaken in emmer water.Let er wel op dat de vis eerst met de kop in het leefnet gezet

     moet worden.Opening leefnet zo laag mogelijk bij het water plaatsen


19.Overtreders van de reglementen worden onmiddelijk uitgesloten van de wedstrijd.


20.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
WEDSTRIJD : 1 x 2,5uur


1ste HELFT1-ste signaal        * Vissen - enkel maden, casters,mais en korrel voederen

2-de signaal         * Nog 5 min. vissen

3-de signaal         * EindeAas vrij