Koppelwedstrijd

Visclub

De Watervrienden

Reglement Koppelwedstrijd

  1.Een deelnemer dient ten minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven te zijn.


  2.Van zodra de nummers zijn verdeeld, mogen de deelnemers naar de visput.


  3.Men dient zelf leefnetten uit te halen om aan te bieden aan de weegploeg

     Men mag echter niet met de weegploeg mee rond gaan.


  4.De weegploeg van dienst en het bestuur, zijn gemachtigd om voor en tijdens de wedstrijd

     controle uit te voeren.


  5.Een deelnemer zal op de hem toegewezen zitplaats plaatsnemen.


  6.Totale lengte visstok+ lijn is 13 meter maximum met een max. stoklengte van 10m


  7.Rek in stok is toegelaten. (max.rekbaar tot 2 m)


  8.Er mag per leefnet max. 15 kg in het net zitten, van 15 tot 17kg = 15kg - boven 17kg = 0


  9.In de hoeken van de put vissen is toegelaten.

     Links en rechts in de kant vissen is toegelaten (niet verder dan 1/3 van de afstand tussen de vissers)


10.Een losgekomen vis nascheppen is verboden.


11.Vissen zonder weerhaak.


12.Tijdens het vissen mogen per persoon enkel afgezifte witte maden , casters en mais (potje 340 gr.)

     en korrel van de club bijgevoederd worden (Maden max 1,5 liter waarvan max 1 liter casters )

     Maden en casters mogen geen bindmiddel bevatten.


13.Deeg aan de haak mag niet groter zijn dan een stuk van 0,10€ (2cm)


14.Voer en maden moeten voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn op de visplaats.

     Tijdens de pauze mag men geen voer of maden bijhalen.


15.Overlood vissen is verboden.


16.De afstand tussen de visser met zijn medevisser mag max. 1m. bedragen.


17.Elkaar helpen is toegestaan, niet elkaars visstok overnemen.


18.Een potje geplaatst op de visstok is verboden.


19.Men is verplicht afval mee te nemen, en in de container te deponeren.


20.Vis onthaken in emmer water.Let er wel op dat de vis eerst met de kop in het leefnet gezet

     moet worden.Opening leefnet zo laag mogelijk bij het water plaatsen.


21.Overtreders van de reglementen worden onmiddelijk uitgesloten van de wedstrijd.


22.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


WEDSTRIJD: 3 x 2uur


1-ste PERIODE


1-ste signaal         * Vissen - enkel maden, casters,mais en korrel voederen

2-de signaal          * Nog 5 min. vissen

3-de signaal          * PAUZE2-de PERIODE


1-ste signaal         * Vissen - enkel maden, casters,mais en korrel voederen

2-de signaal          * Nog 5 min. vissen

3-de signaal          * PAUZE3-de PERIODE


1-ste signaal         * Vissen - enkel maden, casters,mais en korrel voederen

2-de signaal          * Nog 5 min. vissen

3-de signaal          * Einde wedstrijdAas vrij