12-uren koppelmarathon

Visclub

De Watervrienden

Reglement 12-uren koppelmarathon

  1.Er wordt gevist van zaterdag 08.00u tot 12.00u van 13.00 tot 17.00u en van 18.00u tot 22.00u


  2.Met afgezifte maden + mais + casters en korrel van de club

     Per persoon max 2 potjes mais (350gr) en 2liter casters

     Maden mogen geen bindmiddel bevatten.

     Deeg aan de haak niet groter dan stuk van 0,10€ (2cm)


  3.Aas vrij


  4.Lengte van de visstok 10 meter maximum

     Lengte van de visstok + lijn is 13 meter maximum.


  5.Rek in stok is toegelaten. (max.rekbaar tot 2 m)


  6.Er mag per leefnet max. 15 kg in het net zitten, van 15 tot 17kg = 15 kg - boven 17kg = 0


  7.In de hoeken van de put vissen is toegelaten.

     Links en rechts in de kant vissen is toegelaten (niet verder dan 1/3 van de afstand tussen de vissers).


  8.Een losgekomen vis nascheppen is verboden.


  9.Een potje geplaatst op de visstok is verboden.


10.Vis onthaken in emmer water.

     Let er wel op dat de vis eerst met de kop in het leefnet gezet moet worden.

     Opening leefnet zo laag mogelijk bij het water plaatsen.


11.Om in aanmerking te komen voor de prijzen , moet men de wedstrijd volledig uitvissen.


12.Het bestuur is gemachtigd controle uit te voeren voor en tijdens de wedstrijd.


13.Overtreders van de reglementen worden onmiddelijk uitgesloten van de wedstrijd.


14.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


15.Men dient leefnetten zelf uit te halen om aan te bieden aan de weegploeg.