Maandagcriterium

Visclub

De Watervrienden

Reglement Maandagavondcriterium

1.Een deelnemer dient ten minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven te zijn.

 

2.Van zodra de nummers zijn verdeeld, mogen de deelnemers naar de visput.

 

3.Men dient zelf leefnetten uit te halen om aan te bieden aan de weegploeg

Men mag echter niet met de weegploeg mee rond gaan.

 

4.De weegploeg van dienst en het bestuur, zijn gemachtigd om voor en tijdens de wedstrijd

controle uit te voeren.

 

5.Een deelnemer zal op de hem toegewezen zitplaats plaatsnemen.

 

6.Totale lengte visstok+ lijn is 13 meter maximum met een max. stoklengte van 10m

 

7.Rek in stok is toegelaten. (max.rekbaar tot 2 m)

 

8.Er mag per leefnet max. 15 kg in het net zitten, van 15 tot 17kg = 15kg - boven 17kg = 0

 

9.Men dient steeds vooruit te vissen, in de hoeken van de put vissen is verboden.

 

10.Een losgekomen vis nascheppen is verboden.

 

11.Tijdens het vissen mogen er enkel afgezifte witte maden , casters en mais (potje 340 gr.)

en korrel van de club bijgevoederd worden (max 1 liter maden of casters )

Maden en casters mogen geen bindmiddel bevatten.

 

12.Overlood vissen is verboden.

 

13.Een potje geplaatst op de visstok is verboden.

 

14.Men is verplicht afval mee te nemen en in de container te deponeren.

 

15.Vis onthaken in emmer water.Let er wel op dat de vis eerst met de kop in het leefnet gezet

moet worden.Opening leefnet zo laag mogelijk bij het water plaatsen

 

16.Overtreders van de reglementen worden onmiddelijk uitgesloten van de wedstrijd.

 

17.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

18.10 wedstrijden van de 16 komen in aanmerking voor het eindklassement.

 

 

WEDSTRIJD : 1 x 2,5uur

 

 

1-ste signaal* Vissen - enkel maden, casters,mais en korrel voederen

2-de signaal* Nog 5 min. vissen

3-de signaal* Einde wedstrijd

 

Aas vrij